Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2011 Nov;31(11):2367-8.