Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012 Feb;32(2):361-9.